jak napisać bibliografię


  • 25 sierpnia 2014 • Edukacja i Nauka • wejść: 1945

    Jak napisać bibliografię?

    Właściwie napisana bibliografia to już początek sukcesu. Potem będzie już z górki. Jak uporządkować bibliografię? Można powiedzieć, że tworzymy ją dwa razy…. Dodajemy pozycje książkowe, które znaleźliśmy po oddaniu bibliografii, a znacznie pomogły nam w napisaniu pracy. Wykreślamy te książki, z których jednak nie skorzystaliśmy, bo np. nie pasowały do koncepcji tematycznej…. temat ,

    czytaj dalej