Co wchodzi w skład masy upadłościowej podczas upadłości konsumenckiej, a co jest wolne od zajęcia?

Portfel w dłoniach

25 czerwca 2019 • Polityka i Prawo • wejść: 2090

Upadłość konsumencka to coraz powszechniej stosowane rozwiązanie. Skorzystać z tego można jedynie w uzasadnionych przypadkach. Kluczowe jest pojęcie niezawinionej niewypłacalności. Na czym więc polega upadłość konsumencka, kto może z niej skorzystać i co zaliczane jest do masy upadłościowej?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to umorzenie lub redukcja zobowiązań osoby fizycznej. Może ją ogłosić ktoś, kto nie prowadzi działalności gospodarczej. Kluczowe dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niedoprowadzenie do niej w sposób umyślny. Aby móc skorzystać z takiego prawa należy wypełnić wniosek o upadłość i złożyć go we właściwym sądzie. Pobierana przy tym opłata wynosi 30 zł. Oprócz prawidłowo wypełnionego dokumentu istnieją jeszcze inne przesłanki, które należy spełnić w przypadku upadłości. Ogłosić można ją raz na 10 lat, jeśli dłużnik stał się niewypłacalny na skutek rażącego niedbalstwa. Upadłość konsumencka wiąże się z masą upadłościową, z której wyłączone są pewne rzeczy i prawa (upadłośćkonsumencka.com.pl) zapewniające dłużnikowi egzystencjalne podstawy funkcjonowania. Co więc podlega zajęciu, a co nie?

Co włącza się do masy upadłości?

Masa upadłości pozwala na pokrycie długów osoby, która ogłasza upadłość konsumencką. W jej skład zaliczają się konkretne rzeczy nabyte do dnia ogłoszenia upadłości lub w toku postępowania upadłościowego, czyli tzw. majątek. Masą upadłościową zarządzać może syndyk, dłużnik pod nadzorem nadzorcy sądowego lub zarządca. W skład majątku podlegającemu zajęciu wchodzą głównie nieruchomości, czyli domy, mieszkania, działki rekreacyjne itp. Ponadto mogą to być różnego rodzaju pojazdy jak samochody czy jachty. Jeśli zlicytowana zostaje nieruchomość, w której przebywa dłużnik, wówczas otrzymuje on pieniądze na wynajem mieszkania na okres najbliższych 12 miesięcy.

Co nie jest zaliczane do masy upadłości?

Nie wszystko zaliczane jest do masy upadłościowej. Wymienić można szereg rzeczy i innych praw, które nie wchodzą w skład majątku przeznaczonego na spłatę zobowiązań dłużnika. Wśród nich, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, wyłączone z egzekucji są przedmioty codziennego użytku, jak pościel, bielizna, ubrania dłużnika oraz członków jego rodziny. Wyłączone są również zapasy żywności oraz opału na najbliższy miesiąc. Zajęciu nie podlegają zwierzęta potrzebne do wyżywienia rodziny dłużnika, może to być jedna krowa, dwie kozy lub trzy owce.

Oprócz tego do mienia wyłączonego z egzekucji zalicza się również narzędzia, które służą dłużnikowi do pracy zarobkowej oraz przedmioty, które służą do edukacji czy modlitwy. Sąd nie może również zlicytować w postępowaniu upadłościowym przedmiotów niezbędnych osobom niepełnosprawnym. Wyłączone są także stypendia, świadczenia z ubezpieczeń osobowych, odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, świadczenia z pomocy społecznej, alimenty, dodatki rodzinne itp. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, przepisy są w tym przypadku skomplikowane. Kiedy dłużnik pracuje w oparciu o umowę o pracę, jego wynagrodzenie może podlegać zajęciu, jednak musi pozostawać mu kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *