Jak otrzymać pozwolenie na pracę w Polsce, gdy jesteś obcokrajowcem?

Ręce na biurkiem

13 marca 2018 • Biznes i Ekonomia, Polityka i Prawo • wejść: 1433

Wiele mówi się o tym, że w naszym kraju pojawia się coraz większa ilość obcokrajowców, którzy najczęściej przyjeżdżają do Polski za pracą. Jednak żeby cudzoziemcy mogli u nas przebywać legalnie, muszą uzyskać odpowiednie pozwolenie na pobyt i pracę. W jaki sposób należy się o to ubiegać? Jak wygląda procedura?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce?

Żeby móc legalnie przebywać i pracować w Polsce, trzeba posiadać odpowiednie zezwolenie, które będzie to umożliwiało. Ten szczególny dokument można otrzymać spełniając konkretne warunki: posiadając wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, które są niezbędnymi warunkami do przebywania na terytorium RP. Wiąże się to oczywiście z papierologią, która dla wielu osób jest dosyć uciążliwa. Takie pozwolenia wydaje wojewoda, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pracodawcy.

Jeżeli jednak pracodawca nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie, albo z jakichś powodów potrzebuje wsparcia prawnego, pozwolenie na pracę pomoże otrzymać wyspecjalizowana kancelaria (lexadvena.com), wówczas wszystko zostanie wykonane za nas w sposób profesjonalny oraz zgodny z prawem. Warto też pamiętać o tym, że o pozwolenie na pracę w Polsce cudzoziemca ubiega się pracodawca!

Jakie są rodzaje zezwoleń na pracę?

Zezwolenie na pracę jest wymagane w kilku przypadkach i można wyróżnić ich kilka rodzajów:

  • Zezwolenie na pracę typu A – gdy cudzoziemiec zatrudniony jest na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną u pracodawcy, który mieszka lub ma siedzibę firmy w Polsce
  • Zezwolenie na pracę typu B – gdy cudzoziemiec jest członkiem zarządu wpisanym do KRS lub spółki kapitałowej organizacji w Polsce i przebywa na terenie kraju przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • Zezwolenie na pracę typu C – jest dla pracownika zagranicznej firmy, który został oddelegowany do Polski na okres dłuższy niż 30 dni i pracuje w oddziale, zakładzie pracy lub podmiocie powiązanym z pracodawcą zagranicznym
  • Zezwolenie na pracę typu D – dotyczy cudzoziemca z firmy zagranicznej, która nie posiada powiązań ani oddziałów w naszym kraju, ale zostaje oddelegowany do Polski w celu realizacji usług eksportowych o charakterze okazjonalnym i tymczasowym
  • Zezwolenie na pracę typu E – jest to pracownik zagraniczny, który został oddelegowany do Polski na okres dłuższy niż 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy i w celu innym niż te objęte pozostałymi zezwoleniami

Kobieta i mężczyzna w biurze

Jak wygląda procedura otrzymania zezwolenia na pracę?

Procedura dzieli się to na dwa etapy, czyli po pierwsze pracodawca powinien postarać się o otrzymanie przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę. Istotną kwestią jest posiadanie przez cudzoziemca pozwolenia na pobyt, ponieważ bez tego wiele się nie zdziała. W następnym, drugim etapie, przedsiębiorca będzie posiadał możliwość otrzymania zezwolenia na pracę. Oczywiście etap pierwszy może zostać pominięty, jeżeli obcokrajowiec w chwili zatrudnienia pozwolenia na pobyt już posiada.

Pozwolenie na pracę – jakie dokumenty złożyć?

Jak zostało wspomniane, o pozwolenie na pracę ubiega się pracodawca chcący zatrudnić pracownika z zagranicy. Dokumentacja składana w urzędzie powinna być oryginalna albo potwierdzona urzędowo i ze zgodnością z oryginałem. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim (w te języku obcym należy przetłumaczyć).

Jakie dokumenty dokładnie należy złożyć? Są to: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, kopia dokumentu podróży cudzoziemca, kopia dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań koniecznych do wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku, gdy pracodawca nie składa dokumentów osobiście także konieczny jest oryginał pełnomocnictwa lub upoważnienie do rozpatrzenia wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *