Jak prawidłowo wykonać oznakowanie poziome?

Oznakowanie poziome dróg

27 maja 2021 • Motoryzacja i Transport • wejść: 1520

Podróżując drogami krajowymi i międzynarodowymi czy też parkując samochód na parkingu, widzimy różne linie i znaki. Niektóre namalowane są na powierzchniach, inne umieszczone na słupach lub innego rodzaju elementach pionowych. Każde oznakowanie musi być wykonane według specjalnych zasad — zwłaszcza oznakowanie poziome.

Co to jest oznakowanie poziome? Jakie ma funkcje?

Oznakowanie poziome to wszystkie linie i znaki, które namalowane są na powierzchniach płaskich – ulicach, autostradach, chodnikach, parkingach. Mają one różne funkcje i często występują w parze ze znakami pionowymi. Oznakowanie poziome możemy zobaczyć w różnych wariantach. Mogą to być strzałki, linie, napisy czy też inne symbole. Oznakowanie to pełni różne funkcje. Znaki mogą więc mieć znaczenie: informujące, prowadzące, segregujące, ostrzegawcze, zakazujące bądź nakazujące. Mają kształt linii poprzecznych lub podłużnych, a także, jak zostało wspomniane, znaków i strzałek.

Jak wykonać oznakowanie poziome?

Każde oznakowanie poziome musi spełniać z góry określone standardy. Przede wszystkim, linie namalowane na powierzchni dróg czy parkingów muszą być wodoodporne, więc oznakowanie poziome maluje się farbami najwyższej jakości (unistop.pl). Dodatkowo powinny być widoczne w każdych warunkach, również w nocy, muszą więc spełniać odpowiednie standardy odblaskowości. Jakie jeszcze cechy powinny mieć linie poziome? Przede wszystkim namalowane linie powinny charakteryzować się odpowiednią szorstkością, zbliżoną do podłoża, być odporne na zabrudzenia, odpowiedniego koloru, oraz, oczywiście, mieć wymiary ustalone w oficjalnych regulacjach. Ponieważ oznakowanie poziome odpowiada za bezpieczeństwo, sposób jego malowania powinien być szybki w aplikacji. Farba ponadto nie może być toksyczna i powinna spełniać normy ekologii oraz posiadać odpowiednie atesty.

Gdzie występuje oznakowanie poziome?

Oznakowanie poziome występuje niemal na wszystkich drogach, przede wszystkim drogach krajowych i wojewódzkich – w tym przypadku stosowane są linie segregujące i krawędziowe, jeśli szerokość jezdni jest nie mniejsza niż 6 metrów. Na mniejszej szerokości, odpowiedni organ może dopuścić oznakowanie liniami krawędziowymi tylko w miejscach niebezpiecznych, ale dopuszcza się w tych miejscach stosowanie linii segregujących od szerokości od 5,8 do 6 metrów. Na węższych droga stosuje się jednak zasadę ograniczenia ilości znaków. W niektórych miejscach organ zarządzający może zawężyć oznakowanie poziome tylko do miejsc niebezpiecznych, wśród których wyróżnia się na przykład przejścia dla pieszych, skrzyżowania, przejazdy kolejowe, wszelkie tunele oraz niebezpieczne zakręty czy łuki.

Oznakowaniem poziomym zajmują się profesjonalne firmy, które znają dobrze zasady, jakim podlega sposób wykonywania linii poziomych na powierzchniach płaskich.

jeden komentarz do Jak prawidłowo wykonać oznakowanie poziome?

  1. Uleczka pisze:

    Niestety, ale dopóki polscy kierowcy nie nauczą się patrzeć na znaki i jeździć jak ludzie to nic nie da nawet najlepiej wykonane oznakowanie poziome…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *