Ekologia – poznaj najważniejsze pojęcia

zielone liście

20 maja 2014 • Edukacja i Nauka, Przyroda • wejść: 5442

Ekologia to współcześnie słowo klucz w wielu dziedzinach życia i gospodarki, często jest tez nadużywane jako element marketingowy. Wykorzystuje się je w wielu celach np. w celu określenia że coś jest zdrowe mówimy wtedy „ekologiczne”, osoby, które starają się chronić przyrodę nazywamy ekologami itd. Zadajmy sobie wobec tego pytanie czym tak naprawdę jest ekologia? Słowo ekologia powstało z połączenia dwóch słów greckich: oiko – dom i logos – nauka.

Ekologia – czym jest?

Naukowa definicja mówi, że ekologia jest jedna z dziedzin biologii, najprościej mówiąc, bada wzajemne relacje między organizmami a środowiskiem życia tych organizmów. Ekologia zajmuje się również badaniem stosunków i wzajemnych zależności między organizmami żywymi, ponieważ każdy organizm jest elementem środowiska dla innych organizmów.

Wśród wielu pojęć opisujących ekologię, każdy biolog zna te podstawowe:

Biocenoza – co to jest?

Biocenoza zespolenie istot żywych zamieszkujących jednolity odcinek biosfery, w którym liczba gatunków i osobników odpowiada przeciętnej możliwości życiowej. W biocenozie wyróżniamy dwie składowe części: świat roślin i świat zwierząt.

Ekosystem jest to układ ekologiczny, który składa się z biocenozy i jej środowiska. Występuje tu równowaga pomiędzy żywymi organizmami, a nieożywioną częścią środowiska.

Układ troficzny – co to jest?

W ekologii o badaniu systemów ekologicznych mówimy jako o badaniu układów troficznych. Zatem co to jest układ troficzny?

Układ troficzny to mówiąc najprościej łańcuch pokarmowy. Zapewnia on możliwość podtrzymywania bytu ekosystemu. Składa się on z trzech zależnych od siebie elementów:
producentóworganizmy wiążące energię i tworzące materię organiczną, (np. rośliny, bakterie azotowe), żywią oni roślinożerców i inne rośliny pasożytnicze oraz kształtują warunki klimatyczne i glebowe,
konsumentów – to zwierzęta roślinożerne, pasożytnicze, drapieżne. Regulują zagęszczenie organizmów stanowiących podstawę ich odżywiania. Stanowią wraz z producentami bazę pokarmową destruentów.
destruentówsą to organizmy rozkładające materię organiczną na nieorganiczną (odchody konsumentów i producentów).

Jeżeli choć jednej grupy spośród tych organizmów zabraknie, zostanie mocno zachwiana równowaga przyrodnicza, czego konsekwencją będzie śmierć organizmów i całych pozostałych dwóch grup. W środowisku naturalnym tam gdzie nie ingeruje człowiek, zawsze jest zachowana równowaga. Zachwianie jej może nastąpić w wyniku szkodliwej ingerencji człowieka polegającej na wprowadzaniu do przyrody polutantów (zanieczyszczeń) w wyniku działalności gospodarczej i bytowej ludzi.

Sozologia – czym jest?

I tu pojawia się kolejne pojęcie – sozologia, nauka ta została powołana aby jak najbardziej zminimalizować niszczenie przyrody przez człowieka i jego działalność.

Ochrona przyrody – sozologia, to element, część ekologii jest to nauka, która :

  • zajmuje się ochroną tworów przyrody i jej zasobów,
  • zajmuje się zapewnieniem trwałości ich użytkowania,
  • rozważa przyczyny i następstwa przemian przyrody w wyniku działalności ludzkiej,
  • poszukuje sposobów zapobiegania lub łagodzenia skutków niekorzystnych zmian.

Ochrona przyrody w wymiarze naukowym opiera się na naukach biologicznych – ekologii, ale też chemii, geografii, geologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *