Prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej w Internecie

Laptop, dokumenty, okulary na biurku

24 marca 2018 • Polityka i Prawo • wejść: 2937

Prawo autorskie jest stale podejmowaną kwestią, szczególnie w dobie Internetu, kiedy wiele osób prowadzących biznes w sieci zastanawia się, jak chronić swoje treści, zdjęcia i inne dzieła różnego rodzaju. Czym jest prawo autorskie? Jakie są jego założenia? Jak chronić własność intelektualną w Internecie?

Prawo autorskie a ochrona własności intelektualnej

Regulacje prawa autorskiego zaliczane są do praw własności intelektualnej. Obejmują one szereg norm, dzięki którym osoby uprawnione mogą zakazać korzystania innym z ich dzieł lub ograniczają sposób korzystania. Prawo własności intelektualnej czerpie z różnych źródeł, przede wszystkim jest to ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o ochronie baz danych, prawo własności przemysłowej i ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dbanie o własne prawa w Internecie nie jest takie proste. Trzeba posiadać rzetelną wiedzę, by zadbać o swoją działalność online. Nie trzeba jednak ograniczać się jedynie do wyszukiwania na ten temat informacji na własną rękę. Prawa autorskie możesz skuteczniej chronić we współpracy z kancelarią, która zagwarantuje odpowiednie zabezpieczenie twojej twórczości.

Funkcje prawa autorskiego

Prawo autorskie ma kilka głównych funkcji, które określają, dlaczego tak ważna jest ochrona wartości intelektualnej w sieci. Po pierwsze, dzięki prawu autorskiemu, twórcy uzyskują należne za dzieła wynagrodzenia. Po drugie, prawo autorskie daje autorom satysfakcję z wykonywanej pracy. Po trzecie, dzięki niemu minimalizowane są straty przedsiębiorstw, które promują określone dzieła ale i straty państwa w zakresie odprowadzania podatków.

Co jest, a co nie jest przedmiotem praw autorskich?

Wiele może być przedmiotów praw autorskich. Najczęściej uznaje się ze nie wszelkie utwory słowne, naukowe, literackie, plastyczne, architektoniczne, muzyczne, audiowizualne i fotograficzne. Natomiast przedmiotami praw autorskich zazwyczaj nie są dokumenty urzędowe, niektóre opisy prasowe, a także teorie naukowe.

Ochrona praw autorskich w sieci

W Internecie bardzo łatwo naruszyć czyjeś prawa autorskie, wystarczy skopiować treść artykułu lub udostępnić czyjeś zdjęcie na portalu społecznościowym, przypisując sobie ich autorstwo. Aby coś takiego zrobić, trzeba mieć pozwolenie twórcy, chyba że autor udostępnia dzieła na zasadzie otwartej licencji, tak może być w przypadku fotografii umieszczanych w tzw. bankach zdjęć, które nie tylko można pobrać, ale jeszcze edytować lub nawet umieścić na nich np. swoje logo.

Kiedy ktoś dopuści się naruszenia naszych praw autorskich należy podjąć kroki prawne. Na początku można wezwać do zaprzestania łamania naszych praw. Jeśli to nie pomoże, należy złożyć pozew przeciwko osobie lub firmie, która wykorzystuje utwory bez naszej zgody. W sądzie można domagać się nie tylko zaprzestania wykorzystywania naszych dzieł, ale też stosownego odszkodowania. Decydując się jednak na taki krok, warto zasięgnąć porady prawników, którzy na co dzień zajmują się ochroną własności intelektualnej w Internecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *