Rekultywacja gruntów pod zabudowę: na czym polega, przykłady, czy to bezpieczne?

Rekultywacja, remediacja gruntów

17 marca 2020 • Biznes i Ekonomia, Gospodarka, Przyroda • wejść: 1452

W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć działkę, która byłaby dobrze zlokalizowana, a przy tym nie oferowała żadnych „niespodzianek”, np. w postaci zanieczyszczeń w gruncie. Dlatego coraz częściej konieczna jest współpraca z firmami, które zajmują się rekultywacją i remediacją gruntów. Zobacz, co dokładnie oznaczają te dwa pojęcia i co musisz o nich wiedzieć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Czym jest rekultywacja gruntów?

Rekultywacja gruntów to działania mające na celu przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości użytkowych. A jak wygląda to w praktyce? Rekultywacja terenów poprzemysłowych to np. remediacja wykonywana przez przedsiębiorstwo Keller, czyli usuwanie ze środowiska zanieczyszczeń lub przynajmniej zmniejszenie ich zawartości w glebie. Rekultywacja gruntów to również uregulowanie stosunków wodnych, umocnienie skarp czy odtworzenie gleb. Wyróżnia się cztery zasadnicze kierunki rekultywacji: rolniczy, leśny, wodny i specjalny. Nas najbardziej będzie interesować ten ostatni, do którego zalicza się rekultywacja gruntów pod zabudowę. A dlaczego takie działania są wykonywane coraz częściej? I co warto o nich wiedzieć?

Rekultywacja gruntów pod zabudowę

W ostatnim czasie można zauważyć dynamiczny rozwój budownictwa. Coraz więcej osób inwestuje w nieruchomości, a tym samym zaczyna brakować atrakcyjnie zlokalizowanych działek. To wszystko sprawia, że coraz częściej inwestorzy są zmuszeni wykorzystać pod zabudowę tereny poprzemysłowe, które do tej pory nie były brane pod uwagę w procesie inwestycyjnym. Grunty na takich terenach często są zanieczyszczone metalami ciężkimi czy różnymi związkami chemicznymi. W tym celu stosuje się remediację wód gruntowych i gruntów, która ma na celu usunąć toksyczną substancję, tak, aby przestała stwarzać zagrożenie dla ludzi, a także stanu środowiska.

Remediacja to proces, który musi zostać przeprowadzony według wcześniej ustalonego planu i zgodnie z wytycznymi. W skład takich działań wchodzi m.in.usuwanie zanieczyszczonego gruntu, kontrolowanie zanieczyszczenia poprzez okresowe badania gleby i ziemi czy wyrównywanie terenu. Są to działania w pełni bezpieczne, o ile zostaną prawidłowo wykonane. Dlatego proces rekultywacji terenów poprzemysłowych powinien zostać zlecony profesjonalnej firmie.

Remediacja i rekultywacja – przepisy

Przebieg tych procesów jest również regulowany prawnie. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Prawo ochrony środowiska) można znaleźć m.in. dokładną definicję remediacji. Istotne jest również rozporządzenie Ministra Środowiska, które weszło w życie z dniem 5 września 2016 r. Mówi ono o sposobie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zgodnie z rozporządzeniem, każdy właściciel działki ma obowiązek przeprowadzenia badań gleby na swój koszt. Jeśli okaże się, że jest ona w złym stanie, właściciel jest zobowiązany do jej oczyszczenia, czyli remediacji gruntów. Co ważne rozporządzenie te dotyczy zarówno deweloperów, jak i właścicieli małych działek budowalnych, a także wielkopowierzchniowych zakładów przemysłowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *