Czym jest teoria ograniczeń, jak sprawdza się w biznesie?

teoria ograniczeń w firmie

2 września 2019 • Biznes i Ekonomia, Finanse i Ekonomia • wejść: 1373

Zwiększenie zysków wymaga strategicznego podejścia do zarządzania firmą, a teoria ograniczeń umożliwia sprawny i skuteczny proces kierowania przedsiębiorstwem. Czym jest teoria ograniczeń i jak sprawdza się w biznesie?

Teoria ograniczeń – czym jest?

Teoria ograniczeń jest jedną z metod zarządzania przedsiębiorstwem, opiera się na wdrożeniu nauk ścisłych do praktyki logistycznej i sprawowania kontroli nad prowadzonym biznesem. U jej źródeł leżą prace izraelskiego fizyka doktora Eliyahu M. Goldratt, który usiłował przełożyć hipotezy naukowe w optymalizację funkcjonowania firmy.

Punktem wyjścia w teorii ograniczeń jest stwierdzenie, że otaczająca nas rzeczywistość jest spójna, a każdy konflikt lub problem może zostać rozwiązany, proces musi zostać jednak poprzedzony gruntowną analizą. Głównym założeniem przyjętej taktyki poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie jest zwiększenie zysków poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa.

Założenia koncepcji to złożona problematyka, która skutecznie wpływa na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dotyczy nie tylko procesu produkcji, znajduje również zastosowanie m.in. w sprzedaży, marketingu i dystrybucji. Teoria ograniczeń jest szczegółowo opisana na cgrowth.pl, gdzie dostępna jest charakterystyka zagadnienia poparta praktycznymi przykładami oraz opracowaniem w formie animacji.

Co należy rozumieć po pojęciem „wąskiego gardła”?

Koncepcja teorii ograniczeń wychodzi z założenia, że długotrwałe zyski na poziomie co najmniej 10% procent można osiągnąć poprzez właściwe zarządzenie ograniczeniami w firmie. Podstawą koncepcji jest stwierdzenie, iż każda firma jest tak dobra jak jej najsłabsze ogniwo, najważniejsze, aby wyszukać najsłabsze i skupić na nim proces usprawnień.

teoria ograniczeń

Pod pojęciem wąskiego gardła należy rozumieć najgorzej funkcjonujący element, który może występować zarówno w logistyce, zarządzaniu, czy w procesie produkcji. Najsłabsze ogniwo ogranicza pełne możliwości prowadzonego biznesu, poprawę można osiągnąć dzięki pełnemu wykorzystaniu największego ograniczenia.

Jak teoria ograniczeń sprawdza się w biznesie?

W prowadzonym biznesie wykorzystanie elementów teorii ograniczeń pozwala na poprawę funkcjonowania firmy w wielu obszarach. Skuteczne zarządzenie ograniczeniami może odbywać się w produkcji, dystrybucji, zarządzaniu, marketingu. Założenia teorii ograniczeń mogą zostać też wykorzystane w tzw. controllingu finansowym, ułatwiają optymalizację kosztów działalności, nadzór nad przepływem środków, realizację najlepszej strategii finansowej.

Koncepcja umożliwia redukcję kosztów operacyjnych oraz podejmowanych przez firmę inwestycji. Szerokie pole działania daje szansę na kompleksową naprawę sytuacji, należy jednak spoglądać na problem przez pryzmat całego przedsiębiorstwa. Warto również pamiętać, że proces usprawnień musi być ciągły, ponieważ likwidacja ograniczenia w jednym miejscu powoduje pojawienie się słabego ogniwa w innym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *