Jak napisać rozprawkę, żeby zrobić wrażenie na innych?

Jak napisać rozprawkę

30 września 2014 • Edukacja i Nauka • wejść: 5462

Rozprawka to chyba jedna z najbardziej znienawidzonych form wypowiedzi u uczniów. Głównie z powodu długości, ale też skomplikowanej formy. Już sama nazwa wskazuje, że będziemy musieli w niej „rozprawiać”, czyli przedstawiać różne argumenty. Rozprawka sama w sobie nie jest jednak trudna, o ile zna się jej podstawowy schemat. Jak ją napisać, żeby spełniała wszelkie wymogi polonisty?

Rodzaje rozprawek: dedukcyjna i indukcyjna

Zanim przystąpimy do rozprawki musimy się zastanowić, który rodzaj wybierzemy. Rozprawka dedukcyjna to taka, w której już na samym początku przedstawiamy tezę, co do której nie mamy wątpliwości i popieramy to stosownymi argumentami. W rozprawce indukcyjnej stawiamy hipotezę, a później staramy się ją udowodnić, zamieniając w tezę.  Mamy do wyboru 3 opcje: zakładamy, że hipoteza jest prawdziwa; zakładamy, że hipoteza jest nieprawdziwa; nie wiemy czy hipoteza jest prawdziwa czy nie i przedstawiamy argumenty obu stron.

Zadbaj o odpowiedni wstęp

Najważniejsza istota rozprawki. Po pierwsze wstęp. W nim zamieścimy ogólne stwierdzenia, które powoli przejdą do ścisłego postawienia problemu. Jeśli jest to konieczne, sięgnijmy do definicji i kontekstów tematu rozprawki (np. kontekst filozoficzny, historyczny, biograficzny, historyczno-literacki).

Jeśli korzystamy z fragmentu powieści czy innego dzieła, należy go osadzić w całości utworu, zaznaczyć czy jest to scena kluczowa, punkt kulminacyjny itp., a następnie przedstawić głównych bohaterów, zwrócić uwagę na ich przeszłość, jeśli ma to wpływ na nasze dalsze rozważania. Musimy wspomnieć o narracji, przestrzeni fragmentu i całego dzieła oraz o czasie, czy jest to retrospekcja, inwersja czasowa itp. We wstępie musimy też podać, jakie argumenty zaraz będziemy przedstawiać.

Użyj właściwych argumentów w rozwinięciu

Dopiero w rozwinięciu je rozbudujemy. Kolejność argumentów jednak nie może być przypadkowa. W rozprawce bardzo ważna jest logika. Nie ma tu miejsca na niezaplanowane decyzje. Sami musimy wybrać odpowiednią kompozycję i ściśle jej się trzymać. Każdy argument powinien być umieszczony w oddzielnym akapicie. Musimy pamiętać o tym, że powinno się w nim znaleźć wprowadzenie i argument (potrzebne będzie też nawiązanie do poprzednich akapitów), dowody oraz cząstkowy wniosek.

Wyraź swoje zdanie w zakończeniu

W zakończeniu musimy wszystkie swoje rozważania sprowadzić do punktu wspólnego, nie zapominając przy tym o postawionej na początku tezie. Wszystko musi się ze sobą logicznie połączyć. Na koniec wyraźmy własne zdanie. W tym mamy pełną dowolność. Oceńmy bohaterów, ich czyny, postawę. Własna ocena jest w rozprawce również bardzo istotna, bo świadczy o naszym zaangażowaniu w pracę naukową.

Piszesz rozprawkę? Uwzględnij te zasady!

O tym musimy pamiętać:

  • Ustalmy własny pogląd na temat, który podejmujemy i uargumentujmy to odpowiednio,,/li>
  • Znajdźmy przynajmniej 3 argumenty, które potwierdzą naszą tezę (lub po 3 „za” i „przeciw”, jeśli coś porównujemy),
  • Używajmy cytatów (oczywiście nie w nadmiarze, muszę one rzeczywiście pasować do kontekstu),
  • Napiszmy wcześniej plan rozprawki, to pomoże w utrzymaniu logiki pracy,
  • Pamiętajmy o tym, że wstęp i zakończenie mają czytelnika zaintrygować. Już od pierwszych zdań odbiorca powinien wiedzieć, czego ma się spodziewać i, co najważniejsze, powinien chcieć przeczytać to dalej, a nie zostawić po kilku słowach.
  • I najważniejsze, postawioną tezę trzeba uzasadnić. Bez tego nasze wypracowanie nie będzie rozprawką.

Temat: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *