Kto ponosi koszty za przyłącza wodne?

kto zapłaci za przyłącze wodne

20 października 2019 • Dom i Ogród, Finanse i Ekonomia • wejść: 1887

Budując dom musisz włączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Planując inwestycję powinieneś dopełnić wszystkich formalności i uregulować koszty przyłącza wodnego. Za co i ile trzeba zapłacić?

Jak przyłączyć dom do sieci wodociągowej?

Jeżeli działka, na której budujesz dom znajduje się w pobliżu lokalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej musisz przyłączyć swoją nieruchomość do systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Chcąc przeprowadzić wykonanie przyłącza wodnego możesz zlecić prace firmie wodociągowej lub wybrać projektanta i formę wykonawczą indywidualnie.

Wodociągi gminne zazwyczaj wykonują prace szybciej ze względu na dostęp do wymaganych zezwoleń, co jednak czasem nie idzie w parze z jakością wykonywanych usług. Konkurencyjna oferta rynkowa stawia, przede wszystkim na nowoczesne technologie i profesjonalny sprzęt budowlany. Przyłącza wodne wykonuje firma ze stosownymi uprawnieniami (czystyzysk.com.pl), udziela również wsparcia podczas procesu uzyskiwania potrzebnych opinii i zezwoleń. Pamiętaj, że domowe przyłącze to inwestycja na lata, dlatego zwróć uwagę na to, aby wykonawca posiadał stosowne uprawnienia, korzystał z wysokiej jakości materiałów i oferował przystępne warunki gwarancyjne.

Przyłączenie domu do wodociągu – formalności

Zasady obowiązujące podczas procedury przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej uregulowane zostały w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Chcąc przyłączyć dom do wodociągu musisz złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę, do którego załącz mapę zasadniczą. Wniosek przedłóż w miejscowym zakładzie wodociągowym, do 21 dni powinieneś otrzymać wskazane warunki. Zamów wykonanie projektu przyłącza wodnego i złóż je w zakładzie wraz z dokumentacją potwierdzającą fakt własności terenu. Następnie zleć wykonawstwo firmie świadczącej usługi przyłącza wodociągowego i zgłoś planowane roboty w zakładzie, który pełni tutaj rolę nadzorczą nad budową.

Kto ponosi koszty za przyłącza wodne?

Koszty przyłącza wodnego ponosi inwestor. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest zapłacić za warunki, projekty, prace geodezyjne, uzgodnienia i realizację budowy przyłącza do sieci. Musisz pokryć też koszty odbioru i przeprowadzenia prób technicznych. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno zapłacić za zakup, instalację oraz utrzymanie wodomierza głównego.

Ile kosztuje wykonanie przyłącza wodociągowego?

Wartość inwestycji przyłącza wodnego uzależniona jest od lokalnych cen rynkowych, długości łącza oraz tego jakie warunki panują w terenie prac. Zlecając budowę miejscowej spółce wodno-kanalizacyjnej powinieneś liczyć się z wydatkiem 550 zł za pierwszy metr i 760 zł za każdy kolejny przyłącza. Jeśli zdecydujesz się zatrudnić firmę samodzielnie najprawdopodobniej zapłacisz mniej, średni koszt budowy przyłącza waha się w granicach od 200 zł do 400 zł za metr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *